خطوط آماده سازی و بسته بندی میوه و سبزیجات

شرکت رهنمون صنعت با همکاری شرکت های Greefa از هلند و Sovimp از ایتالیا ماشین آلات و خطوط زیر را در زمینه صنایع فرآیند میوه و سبزی ارائه می نماید.


هیچ محصولی در این دسته وجود ندارد